Agroganadera Pichardo

Hispano Árabe. Potros

SOLEÁ 37’5 % H-á (19-03-2008)
PADRE: ORUJO 25% H.á
MADRE: FARAONA 50 % H.á

MACHAQUITA 37’5 % H-á (09-03-2009)
PADRE: ORUJO 25% H.á
MADRE: ALADINA 50% H.a

CAPITAN 50% H-a (22-02-2010)  EN GANADERIA, SEMENTAL CALIFICADO EN ACTIVO
PADRE:DONAIO 62’5% H-a
MADRE: CASTAÑUELA R.A.H-a

PATRON 62’5% H-a (04-04-2010) EN GANADERIA, SEMENTAL CALIFICADO EN ACTIVO
PADRE: BABLE 75% H-a
MADRE: ALADINA 50% H-á

LAGARTIJO 56,25 % H-a (14-02-2010)
PADRE: DONAIO 62,5% H.-a
MADRE: CALIMERA 50%H-a

JESUITA 75 % H-a (13-02-2010)
PADRE: SARDENTO P.R.a
MADRE: FARAONA 50 % H-a

LAZARILLA 56,25 % H-a (06-02-2010)
PADRE: DONAIO 62,5% H.-a
MADRE: CRISTINA 50 % H-a

TUNANTE 31 % H-a (25-10-2010)
PADRE: EXPLENDIDO P.R.E
MADRE: EMPERADORA 59,62 % H-a

BAILARINA  56’25% H-a (15-01-2011)
PADRE: ELEGANTE 62’5 % H-a
MADRE: CRISTINA 50 % H-a

ALONDRA 62’5% H-a (02-04-2011)
PADRE: BABLE 75% H-a
MADRE: ALADINA 50% H-a

ESTAMPIO 37’5 % H-á (21-03-2011)
PADRE: ORUJO 25% H.-a
MADRE: CALIMERA 50%H-a

CORONEL 50% H-á (07-03-2011)
PADRE: BAJEL 62’5% H-a
MADRE: CASTAÑUELA R.A.H-a

BELLOREY  56’25% H-a (07/05/2012)
PADRE: BAJEL 62’5% H-a
MADRE: ALADINA 50% H-a

CONDESA 37’5%     (22/03/2013)
PADRE: TAPETE 75%H-a
MADRE: CASTAÑUELA R.A.H-a

BEDUINA  62’50% H-a (21/03/2013)
PADRE: TAPETE 75% H-a
MADRE: CALIMERA 50%H-a

REPUBLICANO 37,50% H-a (05/05/2014)
PADRE: PATRON 62,50% H-a
MADRE: CASTAÑUELA R.A.H-a

BEDUINA III   50%H-a (11-02-2014) 
PADRE: TRAJANO P.r.a.
MADRE: FAVORITA P.R.E.

CELOSA 50 % H-a (01-04-2014)
PADRE: TRAJANO P.r.a.
MADRE: CAMPEONA VII P.R.E.

VIOLETA 50 % H-a (21-06-2017)
PADRE: PATRON 62,50% H-a
MADRE: CONDESA 37,50% H-a 

POLACA 75 % H-a (–)
PADRE: CUPIDO 62,50% P-r-a
MADRE: BEDUINA III 50% H-a

ZAHARA 56,25 % H-a (26-07-2018)
PADRE: ZARAGATO 75% H-a
MADRE: CONDESA 37,50% H-a

ANDALUZI  25 % H-a (27-02-2018)
PADRE: DESEADO P.R.E.  H-a
MADRE: BEDUINA III  50% H-a